กิจกรรมของศูนย์รับบริจาคฯ

กิจกรรมการมอบสะสมหนังสือเล่นเพื่อให้เครือข่ายการอ่านให้แก่ "ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์มงคลสุข" จากรายการ "ท้าให้อ่าน"

activity-11

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 รายการ"ท้าให้อ่าน" ผลิตโดยบริษัท ซุปเปอร์จิ๋ว จำกัด ออกอากาศทางช่อง ThaiPBS เวลา 9.05 น. เป็นรายการเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชน โดยทำกิจกรรม ท้าให้อ่าน เกมการอ่านของทุกครอบครัว เมื่อ "ทีมเด็ก" ที่เต็มไปด้วยจินตนาการ กับ "ทีมผู้ใหญ่" ที่มากด้วยประสบการณ์ ต้องมาปะทะกัน โดยใช้การอ่านเป็นอาวุธ!!! เพื่อตอบคำถาม หนังสือ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" พร้อมกับสะสมหนังสือเล่นเพื่อให้เครือข่ายการอ่าน แก่ "ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานต่อไป

คณะสมาชิกเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ในข่ายงานระบบสารนิเทศแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

activity-10

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะสมาชิกเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ในข่ายงานระบบสารนิเทศแห่งชาติ (The Health Literature, Library and Information Service Network-HeLLIS) จากประเทศศรีลังกา จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

โครงการ "กระเป๋าเพื่อน้อง "

activity-08-1

--- ปิดรับบริจาคคั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ---

activity-08

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รับบริจาคกระเป๋าที่ใช้งานแล้วหรือยังไม่ได้ใช้งานที่สภาพดี สะอาด สามารถบรรจุหนังสือไปเรียนได้ (งดรับบริจาคกระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าสะพายสุภาพสตรี) และอุปกรณ์เครื่องเขียน อาทิ ปากกา ดินสอ ฯลฯ เพื่อส่งต่อให้แก่มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการช่วยเหลือน้องๆ ที่ขาดแคลนในต่างจังหวัดต่อไป

บริจาคด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2201-5717

สามารถบริจาคในวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. ยกเว้นพักเที่ยง-13.00 น.ค่ะ ปิดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 กันยายน 2558

อ่านรายละเอียด

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ในนามของ อ.เผ่าทอง ทองเจือ ได้นำรถมารับมอบปฏิทินและสมุดบันทึกที่ได้รับจากการรับบริจาค

activity-06

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ในนามของอ.เผ่าทอง ทองเจือ ได้นำรถมารับมอบปฏิทินและสมุดบันทึกจากศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ซึ่งจำนวนส่วนหนึ่งนั้นยังได้รับจากห้องสมุดวิทยาเขตพญาไทอีก 3 แห่งที่ได้เข้าร่วมโครงการด้วย ได้แก่ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 - มกราคม 2558 เพื่อนำไปมอบให้จังหวัดเขตชายแดนภาคใต้ (ตชด.) ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกๆ ท่านค่ะ ที่ได้กรุณาบริจาคกันอย่างเข้ามามากมาย พบกันใหม่ในโครงการปีหน้านะคะ

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ทำบุญครบรอบ 47 ปี

activity-05-1 activity-05-2

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขได้มีพิธีทำบุญครบรอบ 47 ปี ในวาระครบรอบปีที่ 47 ของการก่อตั้งห้องสมุด และเพื่อความเป็นสิริมงคลของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงาน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธี รวมถึงการเจิมหน้าห้องศูนย์รับบริจาคฯ และนำอาหารไปให้สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

แจกฟรี วารสารบ้านอารีย์ จากห้องสมุดมูลนิธิบ้านอารีย์

activity-04

ขณะนี้ ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้นำวารสารบ้านอารีย์ จากห้องสมุดมูลนิธิบ้านอารีย์ ที่ออกทุก ๆ วันพระ มาวางแจกฟรีประมาณ 30 ฉบับ บริเวณเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

แจกของที่ระลึก "ถุงผ้าลดโลกร้อน" ให้แก่ผู้มาบริจาคหนังสือ

activity-03

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ จัดกิจกรรมดี ๆ โดยการแจกของที่ระลึก "ถุงผ้าลดโลกร้อน" ให้แก่ผู้มาบริจาคหนังสือ ตลอดทั้งเดือนตุลาคม 57 นี้ โดยรับบริจาคในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2201-5717 คุณณิชดาภา ในวันและเวลาราชการ 8.30-16.30 น.

------------------------------------------------------------

activity-03-01-th activity-03-02-th activity-03-03-th activity-03-04-th