รายนามผู้บริจาค

ธนาคารกรุงเทพ

01 2561

วันที่ 9 มกราคม 2561 ธนาคารกรุงเทพ ได้มอบหนังสือ จำนวน 239 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด

19 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด ได้มอบหนังสือเด็กและเยาวชน จำนวน 300 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด

18 2560

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด ได้มอบหนังสือ จำนวน 400 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

17 2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

16 2560

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ได้มอบหนังสือ จำนวน 302 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

15 2560

วันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้มอบหนังสือ จำนวน 100 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท Wise Kingdom จำกัด

14 2560

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษัท Wise Kingdom จำกัด ได้มอบหนังสือ "ชำแหละ 7 วิชาสามัญ" จำนวน 398 เล่ม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 99,500 บาท แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย