บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด

18 2560

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด ได้มอบหนังสือ จำนวน 400 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย