บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด

19 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด ได้มอบหนังสือเด็กและเยาวชน จำนวน 300 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย