สถานที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2555

ครั้งที่ 29/2555

โรงเรียนบ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

(รับมอบ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555)

หนังสือจำนวน 123 ชื่อเรื่อง 597 เล่ม วารสาร 21 ชื่อเรื่อง 194 เล่ม พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา

ครั้งที่ 28/2555

 อาสาสมัครกลุ่ม (สระบุรี) (ร้านบี.ดี.แซท สุขอนันต์) ขอรับหนังสือบริจาคและสื่อประกอบการศึกษาเพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนบ้านห้วยเฮือ หมู่ที่ 11 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

(เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555)

หนังสือจำนวน 78 ชื่อเรื่อง 681 เล่ม พร้อมสื่อประกอบการศึกษา

ครั้งที่ 27/2555

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอรับหนังสือและสื่อประกอบเพื่อการศึกษาเพื่อมอบให้แก่
โรงเรียนซับวารินทร์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ "เด็กวิทย์ จิตอาสา ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2555

(รับมอบวันที่ 7 ธันวาคม 2555)

หนังสือจำนวน 68 ชื่อเรื่อง 388 เล่ม พร้อมสื่อประกอบการศึกษา

ครั้งที่ 26/2555

โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

(รับมอบวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555)

หนังสือ 158 ชื่อเรื่อง 595 เล่ม, วารสาร 27 ชื่อเรื่อง 148 เล่ม พร้อมอุปกรณ์และสื่อเพื่อการศึกษา

ครั้งที่ 25/2555

รศ.นิตา วิวัฒนทีปะ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมจากอาสาสู้พิบัติภัย เพื่อชุมชนไทยเข้ม ขอรับบริจาคหนังสือและวารสาร พร้อมอุปกรณ์และสื่อเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านกูวิง อ.มายอ จ.ปัตตานี ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(ขอรับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555)

หนังสือจำนวน 135 ชื่อเรื่อง 386 เล่ม/วารสาร 26 ชื่อเรื่อง 172 เล่ม พร้อมอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

ครั้งที่ 24/2555

โรงเรียนประชาบำรุง 1 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

(ขอรับวันที่ 18 ตุลาคม 2555)

หนังสือจำนวน 347 ชื่อเรื่อง 856 เล่ม, วารสารจำนวน 31 ชื่อเรื่อง 365 เล่ม พร้อมอุปกรณ์และสื่อเพื่อการศึกษา 

ครั้งที่ 23/2555

ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอรับบริจาคหนังสือและวารสารเพื่อสนับสนุนโครงการ "โรฯม่วนซื่นโฮแซวสู่อิสาน บัลดาลสนามกีฬาให้น้อง ศึกษาวิถีชีวิตท้องถิ่น ณ ดินแดนดอกบัวงาม บ้านคำไหล" ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2555 

(ขอรับวันที่ 12 ตุลาคม 2555)

หนังสือ 87 ชื่อเรื่อง 379 เล่ม, วารสาร 16 ชื่อเรื่อง 189 เล่ม พร้อมสื่อประกอบการศึกษา