สถานที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2560

ครั้งที่ 49/2560

49-2560

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 480 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม ให้แก่กลุ่ม From Here To There เพื่อส่งมอบต่อแก่โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ในโครงการ From Here To There Ep.2: พากาญยิ้ม เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนสืบไป

ครั้งที่ 48/2560

48-2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 600 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 เล่ม ให้แก่ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เพื่อส่งมอบต่อแก่โรงเรียนบ้านจันอุย จังหวัดกาญจนบุรี ในกิจกรรม “NDCC…ปันใจให้น้อง (ปี 2) เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนสืบต่อไป

ครั้งที่ 47/2560

47-2560

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 360 เล่ม และวารสาร 40 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านแบง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชนและโรงเรียนสืบไป

ครั้งที่ 46/2560

46-2560

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนวัดหาดสูง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนต่อไป

ครั้งที่ 45/2560

45-2560

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 290 เล่ม และวารสาร 10 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 300 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ วัดนาเหลืองนอก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชนและโรงเรียนต่อไป

ครั้งที่ 44/2560

44-2560

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 480 เล่ม และวารสาร 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู (แผนกอนุบาล-ประถม) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนสืบไป

ครั้งที่ 43/2560

43-2560

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 280 เล่ม และวารสาร 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 300 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป