ครั้งที่ 49/2560

49-2560

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 480 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม ให้แก่กลุ่ม From Here To There เพื่อส่งมอบต่อแก่โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ในโครงการ From Here To There Ep.2: พากาญยิ้ม เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนสืบไป